Wiki Ubuntu-it

Indice
Partecipa
FAQ
Wiki Blog
------------------
Ubuntu-it.org
Forum
Chiedi
Chat
Cerca
Planet
 • Immutable Page
 • Info
 • Attachments


http://forum.ubuntu-it.org/avt/avatar_1816.png

Contatti

 • {*} Nickname su ubuntu-it: digy79

Informazioni personali

 • {*} Utente GNU/Linux dal 2000

  {*} Utente Ubuntu dal 2005

  {*} Sistemi che utilizzo:

  • Ubuntu 8.04 «Hardy Heron»
  • Ubuntu 10.04 «Lucid Lynx»
  • MacOS X 10.6
  • Open Solaris 2009.06

Attività in ubuntu-it

Altri progetti open source a cui partecipo


CategoryHomepage